ISO Temel Eğitimleri Modül 1

diplomaYÖK onaylı sertifikalı 4 Eğitim , ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi ISO İç Tetkikçi, HACCP Gıda Güvenliği eğitimlerine  hemen başvurup , sertifikanızı alabilirsiniz.

ISO NEDİR ?

iso-egitimleri-nedirÜrün, hizmet ve sistem için çeşitli standartlar oluşturan yayınlayan  bir  Uluslararası Standard Organizasyonudur.
1947 yılında kurulan. 146 Ülkenin üye olduğu, merkezi Cenova / İSVİÇRE.
ISO Özel sektörle kamu arasıda özel bir pozisyonda görev yapar. Çünkü bir taraftan devletlere ait enstitülerin üye olduğu diğer taraftan enstitülerin yapısını oluşturan  özel sektör arasında köprü görevindedir.
ISO nun Kelime Anlamı
“International Organization for Standardization” İngilizce açılımı kısaltılınca “IOS”, Fransızca da Organisation internationale de normalisation kısaltılırsa “OIN” olmasından dolayı yunanca “eşit” anlamına gelen “isos” tan türetilerek şu an kullanılan “ISO” olarak adlandırılmıştır.

Hangi eğitimleri almalıyız?  

Kurulması düşünülen sistemle ilgili olarak; temel eğitim, dokümantasyon eğitimi, kuruluş içi tetkikçi eğitimi gibi eğitimlerin konusunda uzman eğitimcilerden alınması kuruluş için önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra kuruluş sistem kurulması konusunda başka eğitimlere de ihtiyaç duyabilmektedir. Bu eğitimlerin neler olduğu ve planlaması, kuruluşun sahip olmak istediği sistem ve kuruluş personelinin ilgili sistemle ilgili olarak yeterliliğine göre değişiklik göstermektedir.

Kuruluş içi denetim (iç tetkik) nedir? Hangi periyotlarla gerçekleştirilmelidir?  

İlgili standart gereği yürütülen, sistemin kuruluş içerisindeki etkinliğini ölçmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan incelemedir. İç tetkikte amaç, kuruluşun zayıf ve geliştirilecek yanların objektif olarak tespit edilmesi, oluşabilecek problemlerin önceden tahmin edilmesi ve sistemin geliştirilmesi amacıyla fırsatların yakalanmasıdır. Denetim periyodu, denetlenecek birim/bölüm/faaliyetin ürün/hizmet kalitesi açısından kritikliği ve geçen dönemlerde yaşanan problemlerin derecesi doğrultusunda azalıp artabilmektedir. Ancak sorunsuz bir faaliyetin dahi tutarlılığının gözlenmesi açısından yılda en az bir defa denetlenmesi faydalı olmaktadır. Denetimler objektif olarak, denetlenen bölümden bağımsız ve yeterlilik sahibi denetçiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Kuruluş içi denetçilerinin sertifikalı olması şart mıdır?

İç denetçilerin kuruluş içi denetimleri gerçekleştirebilecek düzeyde, yeterli eğitim almış olmaları şarttır. Eğitim, konusunda yetkin dış kuruluşların düzenlediği iç denetçi eğitimine katılıp sertifikalandırılarak veya kuruluşun kendi iç denetçi eğitim ve vasıflandırma kurallarını oluşturup, denetçilerini buna uygun olarak kuruluş içinde eğitmesi ile gerçekleştirilebilir.

Sürekli gelişim nedir?

Japonca’da KAI, değişim; ZEN ise iyi, daha iyi anlamına gelmektedir. Kaizen de bu yoldan daha iyiye ulaşma, gelişme ya da genel kullanım anlamıyla sürekli gelişme demektir. Bu sözcük Japonya’da sürekli gelişmeden çok ‘sürekli gelişme isteği’ şeklinde kullanılmaktadır.
Temelini Japon Kaizen felsefesinden alan sürekli gelişim; kuruluşları hedeflerini ve politikalarını gerçekleştirmek için etkinlikleri proseslerin verimliliğini sürekli olarak artırmak amacına odaklandırır. Sürekli gelişimin temel mantığı, “iyiyle yetinmek daha iyiye ulaşmada en büyük engeldir” sözüyle açıklanabilir. Sürekli gelişim, müşterilerin artan ihtiyaç ve beklentilerini karşılar ve Kalite Yönetim Sisteminin dinamik değerlendirmesini garanti altına alır.

Proses nedir?

Kuruluş için katma değer sağlayan, girdileri alıp anlamlı bir çıktıya dönüştüren, tekrarlanabilirlik ve ölçülebilirlik özelliği olan her bir aktivite veya operasyona proses (süreç) adı verilmektedir. Bir prosesin çıktısı genellikle bir sonraki prosesin girdisi olarak sistemi etkilemektedir.

Proses yaklaşımı nedir?  

Kuruluş içinde prosesler proseslerin belirlenmesi bu sisteminin uygulanması ve etkileşimleri ile birlikte, “proses yaklaşımı” olarak adlandırılmaktadır. Bir başka ifadeyle kuruluşta proseslerin sistematik tespiti ve yönetimidir. ISO 9001:2008 standardı proses yaklaşımını esas almaktadır.

ISO 9000:2000 nedir?

Ana standartlara giriş niteliğindedir. Firmada verimliliğin artmasında, maliyetlerin azalmasında, sürekli iyileşmede ve kurumsallaşmada başrol oynar. 9000 standartın kodu; 2000 ise yazıldığı yılı ifade eder.

ISO 14001 nedir?

Çevre standartlarıdır.

ISO 18000 (OHSAS) nedir?

İş Güvenliği kalite standartlarıdır.

ISO 22000:2005 nedir?

Gıda sektöründeki kalite standartlarıdır. Bu standart yürürlükte değilken, gıda güvenliği standartları HACCP standartlarıydı.

ISO 27001 nedir?

Bilgi güvenliği standartlarıdır. Sadece yazılım firmalarında değil tüm kuruluşlarda da bilgiler, formüller gizli olabilceğinden her kuruluşun buna ihityacı vardır.

ISO 13485 nedir?

Medikal sektörü için belirlenmiş standartlardır.

ISO/TS 16949 nedir?

Otomotiv sektörü için belirlenmiş standartlardır.

ISO 17025 nedir?

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

kaliteyönetimAmacı:

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standardının yararları, sistemin bir firmada kurulması, uygulanması, sürdürülebilmesi ve izlenebilmesi yöntemlerinin süreç yaklaşımı ile temel unsurlarının katılımcılara aktarılmasıdır.

Kimler İçin

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standardı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler.

Ön Bilgi

Herhangi bir ön bilgi şartı aranmamaktadır.

İçeriği

•    Kalite Nedir? (Tarihçesi, Tanımlar)

•    Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

•    PDCA (Plan-Do-Check-Act) Çevrimi nedir?

•    Kalite Yönetim Prensipleri (8 Temel İlke)

•    Süreç Analizi ve Sistemsel Yaklaşım

•    ISO 9001:2008 Standardı Madde Madde Anlatılması ve Tartışma.

•    Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması, Uygulanması Ve Sürekli İyileştirme

•    Dokümantasyon ve Uygulama

•    ISO 9001:2008 Belgelendirilmesi Prosedürü Hakkında Genel Bilgi

OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi

 Amacı

işçisağlıgıvegüvenliğiİş Sağlığı ve İş Güvenliğinde temel amaç, iş yerlerinde çalışanların toplu olarak korunmasını sağlamaktır. Çalışanları ve tüm üretim süreçlerini doğrudan ilgilendiren böylesi önemli bir konuya gereken önem verilmediğinde sorunlar İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIKLARI şeklinde olumsuz sonuçlarıyla karşımıza çıkmaktadır.

Bu kursun amacı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Standardının yararları, sistemin bir firmada kurulması, uygulanması, sürdürülebilmesi ve izlenebilmesi yöntemlerinin temel unsurlarının katılımcılara aktarılmasıdır.

Kimler İçin

OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistem Standardı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler.

İçeriği

•    Sağlık nedir?

•    İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi nedir?

•    ISO 9000, 14000 ve OHSAS’ın birbirine benzerlikleri ve farklılıkları

•    İş Sağlığı ve Güvenliğini etkileyen faktörler

•    İSG Politikalarının Özellikleri

•    İSG Risklerinin Belirlenmesi, Hesaplanması Ve Analizi

•    Riskleri Kontrol Altına Alma Yöntemleri

•    Yasal ve Diğer Şartların Tespiti Ve Takibi

•    İSG Hedeflerinin Belirlenmesi Ve Planlanması

•    Organizasyonel Yapı

•    İSG Faaliyetlerinin Kontrolü

•    Acil Durumlar Ve Yapılacaklar

•    İSG Uygulamaların Takibi Ve Ölçülmesi

•    İSG Sistemlerine Uygunluğun Değerlendirilmesi

•    Düzeltici Önleyici Faaliyetler

•    İSG Sistemlerinde Kayıtlar Ve Kontrolü

•    İSG Sistemlerinin Belgelendirilmesi Prosedürü Hakkında Genel Bilgi

HACCP GIDA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

 

gıdaAmaç : Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.

Eğitim İçeriği:

• Tanımlar ve tarifler,

• Temel kavramların açıklanması,

• ISO 22000 Standardının Bütün maddelerinin yorumlanması,

• Ön Gereksinim  Programlarının oluşturulması(OGP, OOGP),

• HACCP Uygulama aşamaları ile ISO 22000 Standardının Eşleştirilmesi,

• Akış Şemaları Tehlike Analizleri -HACCP Planının oluşturulması,

• Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri,

• Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi,

• Pratik ve örnek çalışmalar,

• Tetkike özgü terimler tarifler,

• Tetkik teknikleri, Uygunsuzluklar-Örnek olaylar,

 

Eğitimin İçeriği

• Temel kavramların açıklanması,

• ISO 22000 Standardının Bütün maddelerinin yorumlanması

• Ön Gereksinim Programlarının oluşturulması(OGP, OOGP)

• HACCP Uygulama aşamaları ile ISO 22000 Standardının Eşleştirilmesi

• Akış Şemaları Tehlike Analizleri -HACCP Planının oluşturulması,

• Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri,

• Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi,

• Pratik ve örnek çalışmalar

• Tetkike özgü terimler tarifler

• Tetkik teknikleri, Uygunsuzluklar-Örnek olaylar

 

 

ISO İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

iso_9001_2008_ic_denetci_egitimiAmacı

Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirmek için Sistem ve ISO konularını uygulama ve vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmeleri ve beceri kazanabilmeleridir. Çalışanın korunmasına yönelik yönetimin sistemin etkinliğini ve verimliliğini doğru şekilde sorgulayan ve eksiklikleri doğru tespiteden İç Denetçi vasfının kazanılmasıdır.

İçeriği

• Denetimin Tanımı, Nedeni ve Tipleri

• Denetimle İlgili Standartların Tanıtımı

• Denetimde Tarafların Görev Ve Sorumlulukları

• Denetçi Özellikleri

• Denetim Teknikleri

• Denetim Planlanması Ve Yönetimi

• Soru Listelerinin Hazırlanması

• Denetimin Gerçekleştirilmesi

• Denetimin Raporlanması

• Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Takip Edilmesi

• Örnek Uygulamalı Çalışmalar

• Denetçi Yeterlilik Sınavı

 

Eğitimci Kadrosu

Prof. Dr. Nevzat ARTIK

Umut Demiray IRCA Baş Denetçisi ( B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı)

Sertifika ve Sertifikasyon Süreci

* Derslerin %70’ine katılmış olmak gerekir.

* Online yapılacak sınavda geçer not almak gerekmektedir.

Bu süreçleri başarıyla tamamlayan öğrencilerimize, ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN

“ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi , OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi,  ISO İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ , ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ” Sertifikası verilecektir.

-Canlı derse katılan/katılamayan tüm kursiyerlerimiz sınav tarihine kadar arşivden istedikleri zaman tüm dersleri izleyebilirler.

-Eğitim sonundaki sınavda başarılı olamayanlar 1 hafta sonra tekrar sınava alınacaktır.

müşteri-temsilcisiMerhaba;

Öncelikle 3M Akademi’ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Aşağıdaki formu doldurduğunuz taktirde müşteri temsilcilerimiz 24 Saat içerisinde sizlere geri dönüş yapacaktır. 

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Eğitim Süresi : 30 Saat Online eğitimdir
Neden Online Eğitim ?
• Bilgi ve ders notlarının herkese açık olmasını sağlar.
• Zamanı da uygun bir şekilde kullanmamızı sağlar.
• Mekân sınırlılıkları azaltır.
• Ses, görüntü ve resim gibi öğelerin kullanımı ile eğitimin etkinliğini artırır.
• Geleneksel sınıf ortamından daha farklı alternatif bir görüntü çizer.
• Uzaktan eğitimin sosyal yaşam ile sürdürülebilirliği daha kolaydır.
• 7/24 ders videolarına erişim ile ders kaybı yaşanmaz.

 

Ödeme Sistemi Logoları

Sözleşmeler

Güvenli Ödeme
3M AKADEMİ
Şifreyi yenile
× Whatsapp İletişim
Shopping cart