KİMLER ‘DERS DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMALARI’ YAPARAK EGZERSİZ ALIR?

Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında yapılan eğitim karşılığında öğretmenlere egzersiz ücreti ödenmektedir. Bu konuya ilişkin düzenleme Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17. maddesinde yapılmıştır. Ayrıca bu madde hükmüne dayanılarak MEB tarafından yayımlanmış bir genelge bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17. maddesinde şu hükme yer verilmiştir.

“Ders dışı eğitim çalışmaları

MADDE 17- (1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5’ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.

(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez.”

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce “Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar” konulu 2006/97 sayılı genelgeyle, söz konusu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler ile etkinlik türlerine göre her bir etkinlik için aranacak en az öğrenci sayısı belirlenmiştir.

Etkinliklerin ne kadar süreyle kısıtlanmıştır?

Okulda bir ders yılında okutulacak toplam ders saati sayısının %5’ini geçemez

Okulun bir ders yılındaki toplam ders saati nasıl hesaplanır?

Hesaplanmada, dersler yönüyle herhangi bir sınırlandırma yapılmayacak, o okuldaki her sınıf ve şubede ders programına göre ders yılı içerisinde okutulması gereken tüm derslerin ders saati süreleri toplamı dikkate alınacaktır.

Örnek: onaltı sınıflı ve her sınıfı iki şubeden oluşan bir ilköğretim okulunda tüm derslerden her şubede haftada otuz saat ders okutulduğu varsayıldığında, otuziki hafta sürecek bir ders yılında o okulda 16x2x30x32=30720 saat ders okutulacaktır. Bunun %5’i olan 1536 ders saati, ders dışı eğitim çalışmaları için azamî olarak kullanabilecek ve bu kapsamda görev alacak öğretmenlerin tamamı için en fazla bu miktarda ek ders ücreti ödenebilecektir. Öğretmenlere ödenecek birim ek ders ücretinin belirlenmesinde, etkinliğin yürütüldüğü eğitim kurumunda uygulanmakta olan ders saati süresi esas alınacaktır.

Hesaplanan toplam ders saati, etkinliklerin her biri için mi tamamı için mi uygulanır?

Hesaplanan toplam ders saati her bir ders dışı etkinlik için ayrı ayrı değil, o okulda bu kapsamda yapılacak etkinlikler için kullanılabilecek toplam ders saati süresi olacaktır. Bu bakımdan, her bir etkinliğin ders saati cinsinden ne kadar bir süreyi kapsayacağı çalışma programlarında gösterilecektir.

Ders dışı eğitim çalışmaları nelerdir?

Öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesinde ders dışında yapılacak eğitim çalışmaları şunlardır:

İzcilik

Beden eğitimi ve spor çalışmaları

Halk oyunları

Güzel sanatlar

Etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler nelerdir?

İzcilik: Millî Eğitim Bakanlığınca verilmiş “İzci Liderliği Sertifikası” bulunan öğretmenler tarafından yürütülür.

Beden eğitimi ve spor çalışmaları: Beden eğitimi öğretmenleri tarafından yürütülür. Beden eğitimi öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması hâlinde, yan alanı beden eğitimi olan veya yürütülecek etkinlikle ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslara katılarak belge alan ya da ulusal veya uluslar arası düzeydeki yarışmalara sporcu, antrenör, hakem olarak katıldıklarını belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.

Halk oyunları: Türk halk oyunları öğretmenleri tarafından yürütür. Türk halk oyunları öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alam halk oyunları olan veya bu alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.

Güzel sanatlar: Alanın öğretmenleri tarafından yürütülür. Alanın öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı yürütülecek etkinliğe uygun olan ya da ilgili alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.

Ders dışı eğitim çalışmalarını yürüten öğretmenlere ne kadar ek ders ücreti ödenir?

Ödenecek ek ders ücreti, haftada 6 saattir. Ödemelerde gündüz öğretimi için öngörülen ücret esas alınacaktır. fiilen çalışma yapılmayan dönemler için öğretmenlere bu kapsamda ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Çalışma programları, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince onaylanmadan yürürlüğe konulmayacak ve Hiçbir şekilde çalışma programının yürürlüğe konulmasından önce ve programda gösterilen toplam çalışma saatinin üstünde ödeme yapılmayacaktır.

Etkinlikler durdurulabilir mi?

Aşağıdaki hallerde etkinlikler durdurulur. Durdurulduğu tarihten itibaren o etkinlik kapsamında ek ders ücreti ödenmez.

1.Öğrenci sayısının grup oluşturmak için öngörülen asgari sayının altına düşmesi.

2.Etkinliklerin amacı dışına çıkması.

3.Etkinlikten beklenen amaçlara ulaşılmasının mümkün olamayacağının saptanması.

1 etkinlik grubu için kaç öğretmen görevlendirilebilir?

Aynı grup için yürütülen etkinlikte birden fazla öğretmene ek ders görevi verilmez.

Örnek:12 kişiden oluşan bir izci etkinlik grubu için sadece bir öğretmen görevlendirilir.

Aynı etkinlik için kaç öğretmen görevlendirilebilir?

Okulda bir ders yılında okutulacak toplam ders saati sayısının %5’ini geçmemesi şartıyla oluşturulan her gruba bir öğretmen görevlendirilebilir.

Örnek: Oluşturulan her 12 kişilik 3 izci grubuna 3öğrtmen görevlendirilir.

Etkinlikler de kimler görev alamaz?

Kurum müdürü.

Müdür başyardımcısı.

Müdür yardımcıları.

Vekâleten atansalar dahi hiçbir şekilde ek ders görevi verilmez.

Etkinlikler belirlendikten sonra bu etkinliklerde görev almak isteyen öğretmen sayısı fazla olursa ne yapılır?

Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamındaki herhangi bir etkinlik alanında en az öğrenci sayısı dikkate alınarak oluşturulabilen grup sayısına göre etkinliği yürütecek nitelikteki öğretmen sayısının daha fazla olması hâlinde, bu etkinliğin hangi öğretmen veya öğretmenler tarafından yürütüleceği ilgili okulun öğretmenler kurulunca belirlenir.

Etkinliğe katılacak en az öğrenci sayıları ne kadardır?

ETKİNLİK ALANI
EN AZ ÖĞRENCİ SAYISI
İZCİLİK
12
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÇALIŞMALARI

a)Futbol
18
b)Hentbol
14
c)Basketbol
12
ç) Voleybol
12
d) Atletizm
12
e) Güreş
10
f)Badminton
8
g) Kros
8
ğ) Judo
7
h) Karate
7
ı) Tekvando
7
i) Masa Tenisi
6
j) Jimnastik
6
k) Yüzme
6
İ) Satranç
6
m) Boks
6
n) Eskrim
6
o) Kayak
6
HALK OYUNLARI
12
GÜZEL SANATLAR
8
a) Plastik Sanatlar
8
1) Resim
8
2) Heykel
8
3) Mimari
8
b) Fonetik Sanatlar*
En az öğrenci sayısı, oluşturulacak grup veya çalışma konusuna göre okul müdürlüklerince belirlenir.
1) Müzik
2) Edebiyat
c) Dramatik Sanatlar*
1) Tiyatro
2) Opera
3) Bale
4) Drama
5) Sinema

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için
×

Merhaba!

Whatsapp üzerinden görüşme başlatmak için eğitim danışmanlarımızdan birini seçiniz.

× Whatsapp