CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ

 450,00

Cinsel Terapi Eğitimi,  Üniversiteler işbirliği ile hazırlanan cinsel terapi eğitimi Video A senkron teknolojisi ile anlaşmalı üniversitenin gözetimiyle gerçekleşmektedir. Eğitimin sonunda Devlet üniversitesi ve e Devlet onaylı olarak Cinsel Terapi sertifika verilmektedir.

Cinsel Terapi Eğitimi Sertifika Programı, internet ortamında  online video kaydı şeklinde ve doküman destekli olarak 2021 yılında verilmektedir.

CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ NEDİR ?

Cinsellik, Kişilerarası iletişimin özel bir ifade biçimidir. İnsan yaşamı boyunca kişisel ve cinsel özgüven algısı, olumlu cinsel duygular, cinsel konuşma ve davranış olarak ifade bulur. Kişilerin cinsellik algıları kişisel özelliklerinden ve içinde yaşanılan kültürel yapı ve gelişimden olumlu ya da olumsuz yönde basit bir şekilde etkilenebilmektedir. Toplumda cinsellik, cinsel fizyoloji ve anatomi, kadın ve erkek cinselliği, mastürbasyon ve orgazm konularında yaygın olan cinsel yanlış inançlar da cinsel sorunların gelişiminde ve ortaya çıkmasında önemli etkenlerdir. Bütün bu faktörler her toplumda ve kültürde cinsel sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

 

Cinsel Terapi Eğitimi, Cinsel sorunların çözümünde uygulanan cinsel terapide duygusal, bilişsel ve davranışçı uygulamalarla eşlerin cinsellik, cinsel anatomi ve fizyoloji, kadın ve erkek cinselliği, mastürbasyon ve orgazm konusunda bilgilendirilmeleri ve bu konuda farkındalıklarının oluşması sağlanır. Aynı zamanda cinsellik konusundaki yanlış bilgilenmeler düzeltilerek çiftin ilişkisinde cinselliğin ön plana geldiği yeni bir iletişim tarzı oluşturulur. Cinsel sorunların gelişmesinden sorumlu duygu, düşünce ve davranış biçimlerinin belirlenmesi, bunların eşler tarafından anlaşılması ve bunları değiştirme çalışmaları seansta ve evde “ev çalışmalarıyla” yapılır.

 

CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİN  AMACI ?

Cinsel terapi eğitiminin amacı cinsellik, cinsel gelişim, cinsel bozukluklar, cinsel kimlik durumları, cinsel yönelim, parafililer, cinsel istismar ve cinsel işlev bozuklukları alanında yaşanan sorunlar ve tedavisi alanında cinsel terapist olarak çalışacak ve toplumun bu konularda bilgilendirmesinde görev alacak sağlık ve ruh sağlığı profesyonellerinin özel bir eğitim almasına katkıda bulunmaktır. Bu eğitim programına katılmak ruh sağlığı alanında danışmanlık ve tedavi hizmetleri veren profesyonellerin kişisel gelişimlerini sağlamak ve mesleki yeterliliklerini tamamlamak için önemlidir.

CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ

Cinsellik kavramı ve cinselliğin konuşulması

Kadın Cinselliği- Erkek Cinselliği

Sağlıklı Cinsellik İçin Olmazsa Olmazlar

Cinsel Yanıt Döngüsü

Boşalma ve Orgazm Nedir?

Kadınlarda Orgazm- Erkeklerde Orgazm

Kadın ve erkek cinsel organları ve fizyolojisi nasıldır?

Cinselliğin Psikolojisi

Sevişme Sırasında Neler Oluyor?

Cinsel Birleşme Pozisyonları nelerdir?

Cinsel sorunlar Nasıl Başlar?

Cinsellikte parasempatik- sempatik sinir sistemlerinin işlevleri

Cinsel Bozukluklar

Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisinin Tarihi gelişimi nasıldır?

Cinsel İşlev bozukluğu Nedir ?

Cinsel İşlev bozukluklarının nedenleri nelerdir?

Yüzeysel nedenler

Derin nedenler

Diğer(hastalık, laç, hormonlar..) nedenler

Cinsel işlev bozukluklarının doğrudan tedavisinin temel prensipleri nelerdir?

Erkeklerde ve Kadınlarda Görülen Cinsel İşlev Bozuklukları Nelerdir?

Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde değerlendirme nasıl yapılır?

Cinsel değerlendirme ve öykü alma

Klinik değerlendirme

Cinselikle ilgili envanterler

Cinsel terapide değerlendirme görüşmeleri

Cinsel terapide vaka analizi ve formülasyon

Cinsel danışmanlık, cinsel terapi nedir?

Cinsel terapi  ve danışmanlık yaklaşımları nelerdir?

Psikanalitik Cinsel Terapi

Davranışçı Cinsel Terapi

Masters ve Johnson Yaklaşımlı Cinsel Terapi

Modern Cinsel Terapi

Sistemik Cinsel Terapi

Holistik Cinsel Terapi

Cinsel terapide hasta terapist görüşmesi ve iletişimi nasıl olmalıdır?

Terapi odası nasıl olmalıdır?

Ekler;

Cinsel Haklar

Cinsel Terimler Sözlüğü

Sıkça Sorulan Sorular

  1. MODÜL EĞİTİMİN İÇERİĞİ

İÇİNDEKİLER

Kadın Cinselliği

Kadın Cinsel Anatomisi

Kadınlarda G Noktası

Kadınlarda Mastürbasyon ve Bir Mastürbasyon Prpgramı

Kadınlarda Orgazm Türleri

Kadınlarda Cinsel Fanteziler

Kadınlarda Görülen Cinsel İşlev Bozuklukları

Kadında Cinsel Sorunların Nedenleri Nelerdir?

Vajinusmus

Vajinismusun Tarihi

Vajinusmus Nedir?

Vajinusmus Hangi Durumlarda Görülür? Kimler Vajinusmus Olur?

Vajinusmusa Neden Olan Önyargilar

Vajinusmusa Neden Olan Faktörler

Vajinusmus Kadinlari;

Vajinusmuslu Kadınların Duygusal Özellikleri

Vajinusmuslu Kadınların Genel Özellikleri

Vajinusmuslu Kadınların Ortak Ailesel Özellikleri

Vajinusmus Erkekleri

Vajinusmus Tanisi Ve Tipleri Nelerdir?

Vajinismus Dsm-Iv Tanı Ölçütleri Nelerdir?

Vajinusmusun Sınıflandırılması

Vajinismus Belirtileri Nedir? Nelerdir?

Vajinusmus Nedenleri Nelerdir?

 

1-Biyolojik Etmenler

 

2-Psikososyal Etmenler

 

Vajinusmusla İlgili Kuramsal Açıklamala

Vajinusmus Tedavisi

Vajinusmusta Öykü Almak Ve Değerlendirme Yapmak

Tanı Koymak Ve Tedavi Programı Oluşturmak

10 Adimda Vajinusmus Tedavi Plani

Disparoni

Cinsel İsteksizlik

Ekler:

Ek-1

 

DSM-IV Kadın Cinsel İstek Bozuklukları Tanı Ölçütleri

 

  1. MODÜL EĞİTİM İÇERİĞİ

 

İÇİNDEKİLER

 

ERKEKLERDE BOŞALMA BOZUKLUKLARI

Geç Boşalma ( Retarde Ejakülasyon )

Boşalamama ( İnhibe Ejakülasyon )

Retrograd Boşalma

Yumuşak Penisle Boşalma

Erken Boşalma (Kontrolsüz Boşalma)

Erken Boşalmanin Tanimlanmasi

Erken Boşalma Dsm-Iv Tani Ölçütleri

Erken Boşalma Tanisi Koymak İçin Gerekli 5 Kriter Nedir?

Primer Erken Boşalma

Seconder Erken Boşalma

Erken Boşalmanin Görülme Sikliği Nedir?

Erken Boşalma Tipleri Nelerdir?

Erken Boşalmanin Erkek İçin Anlami Nedir?

Erken Boşalma Nedenleri Nelerdir?

Erken Boşalmanin Psikolojik Nedenleri Nelerdir?

Erken Boşalmanin Fizyolojik Nedenleri Nelerdir?

Erken Boşalmaya Yol Açan Hastaliklar Nelerdir?

Erken Boşalma Sorunu Yaşayan Erkeklerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Erken Boşalma Tedavisi

Erken Boşalma Tedavisi İle İlgili Kuramsal Yaklaşimlar

Erken Boşalma Tedavisinde Cinsel Terapide Yapılacak Ana Müdahaleler Nelerdir?

Erken Boşalma Tedavisiyle İlgili Yapilan Yanlişlar

Erken Boşalmada Öykü Alma Ve Değerlendirme Görüşmeleri

İlk Görüşmeden Sonra Yapilacak Değerlendirme Görüşmelerine Başlarken;

Değerlendirme Görüşmelerinde Mutlaka Yapilacaklar Nelerdir?

Erken Boşalmada Değerlendirme Görüşmelerinde Kullanılacak Test Ve Ölçekler Nelerdir?

Değerlendirme Görüşmelerinde Danışanlarınıza Önereceğiniz Kitaplar

Erken Boşalma Sorunlarında Cinsel Terapi İçeriği Nasıl Olmalıdır?

Erken Boşalma Tedavisinde Kullanilan Teknik Ve Egzersizler

Erken Boşalma Tedavisinde Bilişsel Yeniden Yapılandırma Egzersizleri

Erken Boşalma Tedavisinde Kullanılan Egzersizlerde Dikkat Edilecek Noktalar

12 Adimda Erken Boşalma

Erken Boşalma Tedavisiyle İlgili Diğer Öneriler

İleri Derecede Erken Boşalması Olanlar İçin Çözüm Önerileri

Ekler

 

3.MODÜL EĞİTİM İÇERİĞİ

 

1.BÖLÜM

KADINLARDA CİNSEL İSTEKSİZLİK

 

Cinsel istek nedir?

Kadınlardaki cinsel isteksizliğin temel dinamiklari nelerdir?

Cinsel isteksizlik tani kriterleri nelerdir?

Cinsel isteği değerlendirme ölçütleri nelerdir?

Cinsel isteksizliğin tipleri

Cinsel isteksizlik ne sıklıkla görülür?

Cinsel isteksizlik nedenleri nelerdir?

1-fiziksel faktörler:

 

Hormonal nedenler

Genel sağlik durumunun etkisi

İlaçlarin etkisi

2-psikolojik faktörler:

 

Kadınlarda cinsel isteksizlik tedavisi

Psikolojik değerlendirme

Kadınlarda cinsel isteksizlik tedavisinde danışana sorulması gereken 5 temel soru

Tıbbi durum değerlendirmesi

Kadınlarda cinsel işlev bozukluklarında yapılacak tetkikler nelerdir?

Kadın cinsel işlev bozukluklarında kullanılan ilaçlar nelerdir?

Cinsel isteksizde kullanılan çeşitli tedavi yöntemleri

Cinsel isteksizlikte genel tedavi ilkeleri nelerdir?

Cinsel isteksizlik tedavisinde ne tür egzersizler ve aşk oyunları önerilir

Cinsel isteksizlik hakkında önemli gerçekler

Cinsel isteksizlik tedavisinde ki temel strateji nedir?

10 adımda cinsel isteksizlik tedavisi

 

2.BÖLÜM

 

KADINLARDA ORGAZM BOZUKLUKLARI

 

Kadınlarda orgazm

Orgazm olmanın temel prensibi nedir?

Kadının orgazm olması için kadınlarda orgazm bozukluklarının tanımlanması

gerekenler nelerdir?

Kadınlarda orgazm bozuklukları tipleri nelerdir?

Orgazm bozukluğunun nedenleri,

Kadında orgazm bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Tedavi için bazı ana sorular mutlaka sorulmalıdır;

Orgazm bozukluklarında genel tedavi ilkeleri nelerdir?

Orgazm bozukluklarında kullanılan çeşitli tedavi yöntemleri

Tedavi planı

Kadınlarda orgazm bozukluklarında mastürbasyonu kullanmak

Kadınlarda orgazm bozukluklarında kullanılabilecek bir mastürbasyon eğitim programı

Mastürbasyon eğitim programı 9 aşamalı bir program

Kadınlarda orgazm bozukluklarında cinsel fantezilerin kullanılması

Kadınlarda orgazm bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tedavileri var mıdır?

Kadın cinsel işlev bozukluklarında kullanılan ilaçlar nelerdir?

10 adımada kadınlarda orgazm bozukluğu terapisi

 

 

3.BÖLÜM

 

DİSPARONİ

 

Cinsel ağrı bozukluğu – ağrılı cinsel ilişki – disparoni

Disparoni tipleri

Disparoni nedenleri

Tanı için kullanılan testler

Disparoni tedavisi

Disparoni tedavisinde ne tür egzersizler ve aşk oyunları önerilir

 

 

4.BÖLÜM

 

NEMFOMANİ – NYMPHOMANİA – KADINDA CİNSEL DOYUMSUZLUK

 

Nemfomani nedir?

Nemfoman kadınların özellikleri nelerdir?

Nemfomaninin belirtileri nelerdir?

Nemfoman kadınlar orgazm olabilri mi?

Nemfomani nedenleri

Nemfomani benzeri durumlara yol açan nedenler

Nemfomani tedavisi

 

CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİNİ KİMLER ALABİLİR ?

  • Eğitime psikoterapi alt yapısına sahip, vaka ve klinik tecrübesi olan hekimler ve diğer ruh sağlığı profesyonelleri katılabilir.
  • Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler
  • Psikologlar
  • Psikolojik Danışmanlar
  • Psikoloji ve PDR Öğrencileri (  4.Sınıf )
  • Sosyal Hizmet Uzmanları
  • Aile Danışmanları
CİNSEL TERAPİ  EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ

Cinsel Terapi Eğitimi,  Üniversiteler işbirliği ile hazırlanan cinsel terapi eğitimi Video A senkron teknolojisi ile anlaşmalı üniversitenin gözetimiyle gerçekleşmektedir. Üniversitenin iştirakiyle gerçekleşen eğitim sonunda anlaşmalı üniversite tarafından insel Terapi sertifikası verilmektedir. 

Cinsel Terapi Eğitimi Sertifika Programı, internet ortamında Video A Senkron teknolojisi ile anlaşmalı üniversiteler tarafından sağlanmaktadır.

Eğitim Süresi: 3 AY /  Toplam 120 Ders Saati
Eğitim Şekli: İnternet Üzerinden Video Ders ( A-Senkron) Teknolojisi ile gerçekleşmektedir.
Sınav: Online olarak çoktan seçmeli gerçekleşecektir. Değerlendirmede üniversiteler tarafınca 50 ve üzeri geçer not kabul edilmektedir.

3M Akademi, Yıllardır üniversiteler ile eğitim almak isteyen bireyleri buluşmasında aracı olmaktan gurur duyar.

[RH_ELEMENTOR id=”73443″]

 

3M Akademi’ye göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İletişim bilgilerinizi aşağıda ki ön bilgilendirme formuna bırakabilirsiniz. Eğitim danışmanlarımız bilgilendirme için kısa sürede sizlere dönüş sağlayacaktır.
Not : (Ön bilgilendirme için bırakmış olduğunuz iletişim bilgileri sadece sizi bilgilendirme araması yapmak içindir kayıt işlemi değildir.)
0553 939 0 939 – 0553 920 0 920 – 0553 912 09 11

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Sıkça Sorulan Sorular

Eğitim Süreci

Vermiş olduğunuz bilgiler kapsamında kullanıcı adı ve şifreniz SMS ile size iletilir. 30 gün boyunca dilediğiniz zaman dersleri izleyebilirsiniz. 

Eğitim süresini yetiştirememe durumunda dilediğiniz zaman eğitim süreniz yeniden uzatılır.

Eğitimlere göre sınavlar değişmektedir. Sertifikalı programlarda sınav mevcuttur. Katılım belgesi olan eğitimlerde genellikle sınav olmamaktadır.

3 defa sınavlara ücretsiz bir şekilde katılma hakkınız vardır.

Sınavdan geçer not 50 puandır.

Hayır, eğitim videoları indirilemez. 1 yıl boyunca ücretsiz bir şekilde dilediğiniz zaman sistem kullanım uzatması talep edebilirsiniz.

Sertifika

Evet, Sertifikalar, anlaşmalı olduğumuz üniversiteler aracılığı ile e-devlette sorgulanabilir şekilde size sağlanıyor.

Hayır. Sertifikalar vermiş olduğunuz bilgi doğrultusunda anlaşmalı üniversite tarafından sertifikanız tanımlanır. e- Devletten ilgili üniversitenin sertifika sorgulaması ile sorgulama yapabilirsiniz. 

Hayır, 3M Akademi kendisi sertifika vermez. 3M Akademi anlaşmalı olduğu üniversitelerin eğitimlerine aracılık eder ve eğitim alt yapısını ve organizasyonunu sağlar.

Ücretsiz eğitimlerde sertifika yok. Dilerseniz almış olduğunuz eğitimin sertifika bedelini ödeyerek sertifika talep edebilirsiniz. 

Ödeme - İade

Evet, kredi kartına 12 taksite kadar imkan vardır. Vade farkı kullanıcı tarafından karşılanır.

Eğitim, CD, Yazılım, Kitap vb. ürünlerde normal şartlarda iade yoktur.
Ama 3M Akademi olarak almış olduğunuz hizmeti 1 gün içinde iade edebilirsiniz.
Anlaşmalı üniversiteye sizin adınıza ödeme yapıldıktan sonra herhangi bir iade yapabilmemiz mümkün değildir.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için
× Whatsapp