3M AKADEMİ KARİYER MERKEZİ NE İŞ YAPAR?

3M Kariyer Merkezi Kariyere yaklaşımını iki boyutta ele almaktadır.

Birincisi; Meslek edinme öncesi “Kariyer Kuluçka Dönemi” denilen birincil dönem,

İkincisi ise, Mesleğe başlanıldığı ”Kariyer Dönemi” denilen ve süreci bir ömür boyu sürecek olan ikincil dönemdir.

Kariyer Kuluçka Dönemi bir bakıma zorunlu eğitim dönemini kapsar. Eğer herhangi bir meslek icra etmeden eğitimimize devam ediyorsak lisans, yüksek lisans ve doktora dönemini de içine alır. Yani kısacası meslek edininceye kadar dönemdir. Bir ömür boyu sürecek kariyer mutluluğu ise bu dönemdeki meslek seçimiyle doğru orantılıdır. Çünkü kariyer mutluluğu ancak mutluluk duyacağımız bir mesleği yapmanızla ilişiklidir. Bu durum takdir edersiniz tüm yaşamımızı ve çevrenizi etkileyecektir. 3M Kariyer Merkezi, bu dönemi primer yani öncelikli ve çok önemli görmektedir. Yaklaşımı ise “ Doğru Meslek Seçimi Sürecinizde Yanınızda” olmaktır.

3M Kariyer merkezi; önce akademik düzeyde hazırladığı anket yardımıyla kariyer durumunuzu teşhis etmeye çalışır. Sonrasında ise çıkan analiz sonuçlarına göre size uygun olabilecek meslekleri Türkiye’deki üniversitelerde bulunan bölümler üzerinden tavsiye eder. Tercihleri size bırakmakla beraber ihtiyaç hissettiğinizde profesyonel danışmanları yardımıyla destek olmaya devam eder. Bunları yapmanın yanında sadece ulusal değil uluslararası düzeyde de eğitim fırsatlarını sizler için araştırmayı ve sunmayı amaçlar.

3M Kariyer Merkezi; Kariyer Döneminizde de mesleğinizin gerektirdiği eğitim çeşitlerini 3M Akademi üzerinden takdim etmeye çalışır. Sizlerin kariyer gelişiminizi devam ettirecek eğitim yelpazesini genişletmeye çabalar. Bunu gerçekleştirirken de diğer eğitim kurumlarıyla işbirliğine gider ve size 3M Akademi vasıtasıyla “Kurs Vitrinini” sunar. Olası Akademik Kariyer düşüncesi olanlara yönelik ulusal ve uluslararası Yabancı Dil Eğitim fırsatlarını araştırır ve hazır olanlarını hizmetinize sunar.

3M Kariyer Merkezi; Kariyerinizin her iki döneminde de sizlere bir ömür boyu mutlu olmanızı sağlayacak olan kariyer hedefinizde “Huzurlu Eğitim Atmosferinde Yolculuk” edebilmenizi arzu etmektedir.