Tapu Kadastro Kamu Personeli Alımı

Tapu Kadastro Kamu Personeli Alımı

Tapu Kadastro Kamu Personeli Alım İlanları, Tapu Kadastro Kamu Personeli Alımları ne zaman, Tapu Kadastro Kamu Personeli Alımları Şartları Nelerdir?, Tapu Kadastro Kamu Personeli Alımı Son Başvuru Tarihleri
Tapu Kadastro KPSS 60 Şartı ile 125 Kamu Personeli Alımı Yapacak

2018 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Memur Alımı Ne Zaman ? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından DPB’de bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda Sözleşmeli Arşiv Uzmanı kadrosunda istihdam etmek üzere KPSS 60 şartı ile 125 personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?  Memur alımları ne zaman ? Memurlar Olma Şartları Nelerdir ?

Son dakika haberi: Devlet Personel Başkanlığında 125 memur alımı için ilan yayımlandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 125 Sözleşmeli Arşiv Uzmanı personeli alımı yapılacağı bildirildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/6/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak kamu personeli alımında KPSS B grubu puanının esas alınacağına yer verildi.

Tapu Kadastro Kamu Personeli Alımı BAŞVURU ŞARTLARI

 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,
 • Başvuracak adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adayların, askerlikle ilgisi bulunmamak
 • Yükseköğretim kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak.
 • 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSS-P3 puan türünden 60 (altmış) veya üzeri puan almış olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edirne, Van, Elazığ, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde bulunan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine yapılacak. Adaylar başvurularını 6 ile 13 Nisan tarihleri arasında yapacaktır.

ALIM YAPILAN İLLER

Tapu Kadastro Kamu Personeli Alımı

Tapu Kadastro Kamu Personeli Alımı

Tapu Kadastro Kamu Personeli Alımı
Tüm illerden toplamda 145 memur alımı gerçekleşecektir. Tapu Kadastro Memur Alımları, Tapu Kadastro Kamu Personeli Alımı  Tarihleri

Sizin düşüncelerinizi de almaktan mutluluk duyacağız

   Bir cevap bırak

   Ödeme Sistemi Logoları
   Güvenli Ödeme
   Şifreyi yenile
   × Whatsapp İletişim Available from 00:00 to 23:59