YÖNETİM SANATININ İNCELİKLERİ

Yönetim faaliyetlerinin insanlık tarihi kadar eski olduğu, bilinmektedir. Adına nasihatname geleneği denilen yöneticilere-devlet idarecilerine; daha iyi yönetici nasıl olunur? şeklinde nasihatler olarak sunulan eserlerde, yöneticilere daha iyi bir idare anlayışı yönünde yol göstermek amaç edinmiştir. Bu bağlamda Plato ve Aristo gibi antik  Yunan filazoflarının  eserleri; Nizamülmülk ‘ün  Siyasetnamesi, Koçi Bey’in Risalesi, Sarı Mehmet Paşa’nın Yöneticilere Öğütler’i  en bilinen eserler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Platon’a göre devleti oluşturan doğal neden, hiçbir insanın tek başına kendi kendine yetmemesi, bu nedenle de ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarının yardımına muhtaç olmasıdır.  Onun için devletin  ödevi; insanları erdemli kılarak birlikte mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Ancak bu, toplumsal yaşamın, ahlaki bir anlayışa göre düzenlenmesini ile gerçekleşebilir. Ona göre ideal devlet; işçiler , bekçiler ve yöneticiler olmak üzere üç sosyal sınıftan oluşur. İşçiler, çalışarak üretimde bulunurlar ve devletin maddi ihtiyaçlarını karşılarlar. Bekçiler, içte ve dışta devletin varlığını korurlar. Yöneticiler de kanunları yapar ve devleti yönetirler. Platon devleti bir eğitim kurumu olarak görmüş ve bu kurumda bütün vatandaşların yeteneklerine göre eğitilmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Platon  Devleti meydana getiren yurttaşların erdemli olması gerektiğini , işçilerin erdeminin çalışkanlık, bekçilerin;cesaret, yöneticilerin ise bilgelik olması gerektiğini söylemiştir.

Aristoteles’e göre devlet en yüksek iyidir.Çünkü devlet herkesin iyi yaşaması ya da ortak mutluluğu için vardır.  İnsan doğası gereği hep  iyiye yöneldiğinden, siyasal düzen olarak devletin ortaya çıkışı da doğal bir zorunluluk olmaktadır. Devleti  insanları erdemli kılmak amacına uygun yöneten yönetim biçimleri doğrudur.

Tarihe Nizamülmülk olarak geçmiş olan ünlü devlet adamının asıl ismi Hasan bin Ali bin İshak’tır.  Selçuklu Devleti’ne vezirlik yapmış büyük bir devlet ve siyaset adamıdır. Nizamülmülk  Siyasetname adlı eserinde, devlet adamlarının zayıfların haklarını gözetmesi gerektiğini, halkın durumundan devamlı haberdar olması gerektiğini belirtmiştir. Nizamülmülk’e göre devlet adamı, zamanında yapması gereken işi ötelememelidir, zira devletin gündemi çabuk değişmektedir. Devlet adamı merhametli olmalıdır. Zira merhamet son derece güzel bir meziyettir.

Osmanlı Devleti’nde yüzyıllar boyunca faaliyet gösteren Enderun Mektebi, bir yüksek idare mektebi olarak hizmet vermiş, sistematik bir biçimde devlet idarecisi yetiştirme geleneğinin bir ilki olarak, dünyanın kamu yönetimi olarak kabul edilmektedir. Buna karşın bugünkü anlamıyla yönetimin bilim olarak kabul edilmesi Amerikalı mühendis Frederick W. Taylor’un uyguladığı zaman ve hareket etütleri sonucu ulaşılan bilgiler, örgüt ve yönetim kuramları  olarak formüle edilerek, yönetim biliminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Taylor (1911) ” Bilimsel Yönetimin İlkeleri” isimli eserinde kötü yönetimden daha çok, asıl büyük israfın, insan gücünün kötü yönetilmesinden kaynaklandığını; ancak bunun farkına dahi varılmadığını söyler.

Günümüz iş hayatında kullanılan yönetim uygulamalarının büyük çoğunluğunun fikir babası olarak kabul edilen Peter Drucker’in yönetime dair fikirlerine de şöyle bir göz atacak olursak; Drucker  organizasyonlarda temel prensibin sorumluluğun dağıtılması olduğunu, şirketlerin kâr makinesi olarak değil,  çalışana güven ve  saygı üzerine kurulu bir insan topluluğu olduğunu dile getirmiştir. Drucker, yeni ekonominin asıl sermayesinin bilgi olduğunu , ben diye düşünme, biz diye düşün ve konuş. Yönetimin asıl görevi yetenekleri çekmek ve tutmaktır. Sorunlara değil imkanlara odaklanın şeklinde söylemleriyle yöneticilere ışık tutmuştur.

Yönetim sanatı üzerine geçmişten günümüze farklı görüşlerin ortak uzlaşıları; yöneticilerin sorumluluk alan önderlik yapan kişiler olduğu yönündedir. Sorumluluk almak insan olmanın gereğidir. Yöneticiler emri altındaki kişilere ve dahi üstlerine aldıkları sorumluluklarla ve liderlikleriyle örnek olmalıdırlar. Liderlik vasfı her yöneticide olmayan bir özellik olup yöneticinin en büyük artısıdır. Yönetici statükoyu uygulayan kişi iken lider gerektiğinde statükonun  karşısında durabilen kişidir.Liderler kitleleri kişilikleriyle etkileyen topluma yön veren kişilerdir. O nedenledir ki büyük değişimler büyük liderlerle mümkündür. Yönetim sanatının inceliklerini bilen yöneticiler çalışanlarla iletişimlerinde ben dilinden ziyade biz dilini tercih ederler. Yönetim faaliyetlerinde biz dilini kullanmak çalışanların aidiyet duygusunu dolayısıyla çalışma motivasyonunu ve verimi artıracaktır. Her insan değerli olduğunu hissetmek ve önemsenmek ister.Yöneticiler çalışanlarıyla daima olumlu bir dille iletişim kurmalı onları dinlemeli,kurum için değerli olduğunu her bir çalışanına  hissettirmelidir. Dinlemek karşı tarafa kendisinden beklentilerinizi  net olarak iletmenin de anahtarıdır. Çünkü kendisini dinlemediğiniz birine söyleminiz bir şey ifade etmeyecektir. Çalışkanlık, cesaret, bilgi ve sorumluluk almanın en önemli değerler olarak görüldüğü toplumlarda, yöneticilerde  aynı vasıflarla toplumun ilerlemesine ışık olmalıdırlar.

Her organizasyonun , her topluluğun her toplumun sorunları mutlaka olacaktır, geçmişte olduğu gibi ve yarınlarda olacağı gibi…Yöneticiler sorunlardan ziyade imkanlara ve yapabileceklerine odaklanmalıdır. Yönetim mekanizması sorun üreten değil, bilgi  üreten saygı ve güvenin tahsis edildiği bir sistem olmalıdır.Sorunlar anlaşılmalı, geleceği düşünerek  çözüm yolları aranmalıdır.  Çünkü bugünü  idrak edemeyenin  yarınlara verecek  cevabı yoktur. Muhabbetle…

 

Rıza CEYLAN

Eğitimci Yazar

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği

Denetleme Kurulu Üyesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için
×

Merhaba!

Whatsapp üzerinden görüşme başlatmak için eğitim danışmanlarımızdan birini seçiniz.

× Whatsapp